Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home ข้อมูลสารสนเทศ วัดท่องเที่ยว วัดบางจาก

วัดบางจาก


วัดบางจาก เดิมชื่อว่าวัดบางภูมิ ตั้งอยู่ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และได้ทำการย้ายวัดเพราะเหตุว่าที่เก่าเป็นที่ลุ่ม มีน้ำท่วมขังตลอดปี โดยย้ายมาอยู่ที่ บ้านลำภูลาย (เป็นวัดร้างเก่าคือบ้านบางจากและในปัจจุบัน) โดยมีเจ้าอาวาสปกครองวัด มาจนถึงรุ่นที่ 6และเหตุที่ชื่อว่าวัดบางจากเพราะว่าจาก ที่เก่าคือที่บ้านบางภูมิ มาตั้งอยู่ที่นี่จึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่าวัดบางจาก คือจะให้ชนรุ่นหลังรู้ว่าภูมิลำเนาของวัดเก่าอยู่ที่ไหน เหมือนกับว่าท่านผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้นมีความอาลัยต่อการจากที่ถิ่นเก่ามา และในการย้ายวัดในสมัยนั้น คือตั้งแต่ พ.ศ. 2356 ทางวัดได้ก่อสร้างถาวรวัตถุต่างภายในวัดขึ้นมาใหม่ทั้งหมด อุโบสถ หลังแรกได้สร้างขึ้นมาในสมัยนั้น และพระอัครสาวกทั้งสององค์นั้นชำรุดและก็ไม่แข็งแรง ซึ่งได้ทำมาจากปูน เปลือกหอย ตำแล้วนำมาปั้นเป็นองค์พระ ทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการจึงได้ประชุมปรึกษากัน โดยจะนำไปไว้ที่อื่น ที่ไม่ใช่ในอุโบสถก็ไม่เหมาะไม่ควรและอีกนัยหนึ่งก็กลัวการชำรุดเสียหายได้ง่าย จึงมีมตินำเข้าไว้ในฐานซุกชี (แท่นพระ)  แล้วนำพระที่สร้างใหม่ คือหลวงพ่อดำ และอัครสาวกทั้ง 2 ประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถ หลังจากนั้นจนถึง พ.ศ. 2466-2466 ทางคณะสงฆ์ได้ทำการบูรณะครั้งแรก และต่อมา เมื่อปี 2510-2512 คุณยายทองสิบ พิมพายน ได้ทำการบูรณะอุโบสถอีกครั้งหนึ่งคือได้สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหลัง โดยสร้างคร่อมอุโบสถหลังเก่าไว้ และได้ยกพื้นขึ้นมาอีกประมาณ 1.50 เมตร และสร้างฐานขึ้นมาใหม่ด้วย โดยพื้นอุโบสถหลังใหม่ ได้ทับฐานซุกชีเก่าของโบสถ์หลังเก่า  และเมื่อปีพ.ศ. 2547 ทางวัดบางจาก โดยเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้บูรณะขึ้นอีกครั้ง โดยได้เปลี่ยน โดรงสร้างหลังคา และกระเบื้อง พร้อมทั้ง ลวดลายหน้าบัน ที่มีหงส์ 2 ตัว หันหน้าเข้าหาพระสยามเทวาธิราช (หงส์นั้นได้หมายถึงชาวรามัญพระสยามเทวาธิราชหมายถึงเทพผู้คุ้มครองปกปักรักษาประเทศไทย และอีกนัยหนึ่งก็คือ ชาวรามัญได้มาพึ่งบรมโพธิสมภารเพื่อปกเกล้าปกกระหม่อม)    บูรณะทั้งหมดแต่ยังไม่ได้ยกอุโบสถขึ้น จนมาถึงปี พ.ศ.2552   ทางพระครูกิตตินนทคุณจึงได้ดำริกที่จะยกอุโบสถขึ้น เป็นสองชั้น และได้เจาะลอดอุโบสถ ในช่องระหว่างลูกนิมิตลูกเอก ตรงหน้าฐานพระ ทางคณะขุดเจาะจึงได้เจอ แท่นฐานซุกชีพระของอุโบสถหลังเก่า และทางเจ้าอาวาส จึงได้ทำการเจาะฐานพระเก่าจึงได้พบพระอัครสาวกทั้งสอง คือหลวงพ่อหนุนดวงและหลวงพ่อค้ำดวง  ที่อยู่คู่กับวัดมา ตั้งแต่สมัยแรก คือพ.ศ. 2356-2552 รวมระยะเวลา ที่ ท่านอยู่ในท่าฐานพระก็ประมาณ ร่วม 200 ปี(และก็คาดว่าพระอัครวสาวกทั้งสอง น่าจะเป็นคู่พระสาวกที่อยู่บ้านบางภูมิก่อนการย้ายวัดคือก่อนที่จะมาเป็นวัดบางจากนั่นเอง เหตุผล ที่สันนิฐานเช่นนี้ อาตมาขอยก เรื่องของการย้ายวัดวังวิเวการามของหลวงพ่ออุตตมะ ที่ สังขระบุรี ท่านย้ายวัดโดยหลวงพ่อท่านย้ายพระประธานและอัครสาวกมาไว้วัดที่สร้างขึ้นมาใหม่นั่นเอง พร้อมกันนี้ทางวัดยังได้เปิดให้ประชาชนลอดอุโบสถและไหว้หลวงพ่อค้ำดวง-หลวงพ่อหนุนดวงใต้โบสถ์ นมัสการ หลวงพ่อโต องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี