ทำเนียบบุคลากร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี 

 

นายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี

 

นางสาวสกาวรัตน์ สุเภากิจ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวธนัทธ์นันท์ เก้าพรพงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสหัสพร ทัยรัตน์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางดารงค์ขภิญญ์ เกตุแก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

 

นางมณี พุ่มจำปา
เจ้าพนักงานชำนาญการ
นางสาวอนุสรณ์ สอนตน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

นางพิศวาท ชูราศรี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นายนิรันทร์ บุญวิเชียร
พนักงานขับรถยนต์

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,872