ทำเนียบบุคลากร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี 

 

นายคม ภัทรกุลประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี

 

 


นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสาวณธภัท เก้าพรพงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

(นักวิชาการศาสนา)
นางดารงค์ขภิญญ์ เกตุแก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

 

นางมณี พุ่มจำปา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนวินตา สอนตน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

นางพิศวาท ชูราศรี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นายนิรันทร์ บุญวิเชียร
พนักงานขับรถยนต์

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 100,766