ทำเนียบบุคลากร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี 

 

นายธานี  พิกุลทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี

 

นางสาวสกาวรัตน์ สุเภากิจ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสาวธนัทธ์นันท์ เก้าพรพงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

(นักวิชาการศาสนา        )
นางดารงค์ขภิญญ์ เกตุแก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

 

นางมณี พุ่มจำปา
เจ้าพนักงานชำนาญการ
นางสาวอนุสรณ์ สอนตน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

นางพิศวาท ชูราศรี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นายนิรันทร์ บุญวิเชียร
พนักงานขับรถยนต์

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 66,188