Home


  • ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกครอบครัวรักษาศีล ๕

    พศจ.นนทบุรี ขอเชิญชาวนนทบุรีสมัครเป็นสมาชิกครอบครัวรักษาศีล ๕ หรือสมาชิกโรงเรียนรักษาศีล ๕จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีเตรียมความพร้อมสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์

News image

เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘  จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีเตรียมความพร้อมสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์  ณ  วัดบัวขวัญ ...

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระสังฆราช

จังหวัดนนทบุรี  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ในวันที่  ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐  น.  เป็นต้นไป  โดยสถานที่ประกอบพิธี ดังนี้  อำเภอเมือง  วัดบัวขวัญ และวัดบางขวาง  อำเภอบางกรวย  วัดบางอ้อยช้าง  อำเภอบางบัวทอง  วัดบางไผ่  อำเภอบางใหญ่ วัดราษฎร์ประคองธรรม  อำเภอปากเกร็ด  วัดกู้  อำเภอไทรน้อย วัดไทรใหญ่ ...

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

News image

จังหวัดนนทบุรี  จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘  โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ...

อ่านต่อ

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

News image

พศจ.นนทบุรี  ร่วมกับวัดชลประทานรังสฤษดิ์(พระอารามหลวง) จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ  รวม  ๘๖  คน  บรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม ...

อ่านต่อ

ขอความร่วมมือวัดทุกวัดดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

     ไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งเป็นพาหะของโรค ไข้เลือดออกนอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น และก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองเวลาเด็กมีไข้ และมักพบบ่อยในเด็กต่ำกว่า 15 ปี โดยเฉพาะช่วงอายุ 2-8 ขวบ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่จะไม่มีโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกได้ โดยเฉพาะต้องอาศัยอยู่ในแหล่งที่ชุกชุมไปด้วยยุงตัวร้าย       พศจ.นนทบุรี ...

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศลฯ แด่สมเด็จพระสังฆราช

News image

พศจ.นนทบุรี  ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เนื่องในโอกาสที่พระองค์สิ้นพระชนม์ ครบ ๒ ปี  ในวันอาทิตย์ที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ  วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง)  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี ...

อ่านต่อ

ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานทางด้านพระพุทธศาสนา

News image

เมื่อเร็วๆ  นี้  พศจ.นนทบุรี  ได้ประชุมเพื่อปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานทางด้านพระพุทธศาสนาในภาพรวมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  เพื่อให้บริการแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนที่สนใจทั่วไป ...

อ่านต่อ

ประชุมและ MOU ธรรมศึกษา

คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  และจังหวัดนนทบุรี  กำหนดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี  พร้อมทั้งลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ในวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  ณ  วัดบางอ้อยช้าง  อำเภอบางกรวย ...

อ่านต่อ
-
+
8
ข่าวอื่นๆ
ข่าวอื่นๆ

วิสาขบูชา ๒๕๕๘

News image

วันนี้ (๑มิ.ย.) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายภานุ  แย้มศรี) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  ณ  วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง)  อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี ...

อ่านต่อ

ผอ.พศจ.นนทบุรี ลงพื้นที่จัดเก็บภาพถ่ายและข้อมูลวัด

News image

๑ พ.ค. ผอ.พศจ.นนทบุรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เยี่ยมวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตร  อ.ไทรน้อย  เพื่อถ่ายภาพและเก็บข้อมูลพื้นฐาน  เพื่อจัดทำระบบข้อมูลวัด  โดยพระอาจารย์สิริชัย สิริชโย  เจ้าอาวาสให้การต้อนรับ  และพาเยี่ยมชมวัด ...

อ่านต่อ

พศจ.นนทบุรี ลงพื้นสำรวจที่ที่ขออนุญาตสร้างวัด อ.ไทรน้อย

News image

วันที่  ๑  พ.ค. ผอ.พศจ.นนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ลงพื้นสำรวจข้อมูลที่พักสงฆ์ที่ขออนุญาตสร้างวัดที่ อ.ไทรน้อย  จากการตรวจสอบ  พบว่า  มีการดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะในที่พักสงฆ์ดังกล่าว  ไปบ้างแล้ว ...

อ่านต่อ

ผอ.พศจ.นนทบุรี ออกเยี่ยมวัด

News image

เช้าวันนี้  ผอ.พศจ.นนทบุรี  ออกเยี่ยมวัดกำแพง  ต.บางเขน  อ.เมืองนนทบุรี  ได้เข้ากราบนมัสการพระครูโกศลปริยัติวงศ์  เจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบล  พบว่า  วัดกำแพง  ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญสมัยอู่ทอง  "หลวงพ่อโต"  ซึ่งไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนัก ...

อ่านต่อ

พศจ.นนทบุรี ร่วมกับคณะเลขานุการเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ประชุมหารือ

News image

วันที่ (๙ เมษายน)  ที่วัดโบสถ์ดอนพรหม  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี  ร่วมกับพระครูโสภิตกิตตยาภรณ์  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนนทบุร  กำหนดประชุมคณะพระเลขานุการเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์  เพื่อหารือ ๑. การขึ้นทะเบียนงาช้าง ๒. การเตรียมการจัดเก็บข้อมูลการสำหรับระบบทะเบียนวัดและพระ  และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ...

อ่านต่อ

พิธีเปิดโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

News image

พศจ นนทบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ณ วัดแคนอก โดยมีพระราชนันทมุนี จจ นนทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภาณุ แย้มศรี รอง ผวจ นนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมี รองผอ รมน จ นนทบุรี รอง ผบก ภ จ นนทบุรี ผกก เมืองนนทบุรี ผู้แทน ป ป ส และผอ ร.ร. ...

อ่านต่อ

ผอ.พศจ.นนทบุรีให้สัมภาษณ์วิทยุรายการผู้ว่าฯพบประชาชน

News image

เช้าวันที่  1  เมษายน  2558  ผอ.พศจ.นนทบุรีให้สัมภาษณ์วิทยุรายการผู้ว่าฯพบประชาชน  เกี่ยวกับการดำเนินโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  ณ ...

อ่านต่อ

ผอ.พศจ.นนทบุรี เป็นประธานพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

News image

เมื่อวันเสาร์ที่  ๑  พ.ย.๒๕๕๗  ผอ.พศจ.นนทบุรี  เป็นประธานพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  ๙๕  นาค  ณ  วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ...

อ่านต่อ
-
+
6
ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

วัดปรมัยยิกาวาส

News image

  วัดปรมัยยิกาวาส เป็นพระ...

อ่านต่อ

วัดเขมาภิรตาราม

News image

สภาพฐานะและที่ตั้งวัด วัดเ...

อ่านต่อ

วัดบางไผ่ พระอารามหลวง

News image

สภาพฐานะและที่ตั้งวัด วัดบ...

อ่านต่อ

วัดชลประทานรังสฤษดิ์

News image

  วัดชลประทานรังสฤษฏดิ์ ตั้...

อ่านต่อ

วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง

News image

  สภาพฐานะและที่ตั้งวัด ว...

อ่านต่อ

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

News image

อ่านต่อ
-
+
6

วัดชมภูเวก

News image

ปฐมเหตุการสร้างวัดชมภูเวก หัวหน้ามอญ กลุ่มบ้านท...

อ่านต่อ

วัดบางจาก

News image

วัดบางจาก เดิมชื่อว่าวัดบางภูมิ ตั้งอยู่ ตำบลบาง...

อ่านต่อ

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

News image

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร  รัชกาลที่  ๓  ทรงสร้า...

อ่านต่อ

วัดปราสาท

News image

วัดปราสาท  สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  หน...

อ่านต่อ

วัดสักใหญ่

News image

วัดสักใหญ่  เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นโดยพระเจ้าตา...

อ่านต่อ

วัดกู้

News image

วัดกู้     ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗    ซอยสุขาประชาสรรค...

อ่านต่อ

วัดปรมัยยิกาวาส

News image

  วัดปรมัยยิกาวาส เป็นพระอารามหลวง ฝ่ายรามัญ ...

อ่านต่อ
-
+
6
ดูวัดท่องเที่ยวทั้งหมด...

วัดราษฎร์ประคองธรรม

News image

ตั้งอยู่ที่ เจ้าอาวาส/เจ้าสำนัก หลักสูตร การต...

อ่านต่อ

วัดบางรักใหญ่

News image

ตั้งอยู่ที่ เจ้าอาวาส/เจ้าสำนัก หลักสูตร การต...

อ่านต่อ

วัดเชิงเลน

News image

  ตั้งอยู่ที่ เจ้าอาวาส/เจ้าสำนัก หลักสูตร ...

อ่านต่อ

วัดละหาร

News image

  ตั้งอยู่ที่ เจ้าอาวาส/เจ้าสำนัก หลักสูตร ก...

อ่านต่อ

วัดสามง่าม

News image

  ตั้งอยู่ที่ เจ้าอาวาส/เจ้าสำนัก หลักสูตร ...

อ่านต่อ

วัดบางไผ่ พระอารามหลวง

News image

ตั้งอยู่ที่ เจ้าอาวาส/เจ้าสำนัก หลักสูตร การต...

อ่านต่อ
-
+
6
ดูสำนักปฏิบัติธรรมทั้งหมด...

 

 

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้54
mod_vvisit_counterเมื่อวาน146
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้723
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1251
mod_vvisit_counterเดือนนี้4487
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6224
mod_vvisit_counterทั้งหมดตั้งแต่ ธ.ค.56243412

We have: 1 guests, 2 bots online
Your IP: 54.198.100.141
 , 
Today: พ.ค. 26, 2016

สื่อ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"


สื่อ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

แนะนำพระสังฆาธิการ

พระราชนันทมุนี

เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี

แนะนำ ผอ.พศ.

นายพนม ศรศิลป์

ผอ.พศ.

ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์


ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง